Naar een maatschappelijk verantwoord intern communicatiebeleid tijdens herstructurering

Deze gids is het vervolg op de publicatie van een rapport over communicatiepraktijken van organisaties bij veranderingen en herstructureringen. Het doel was communicatiepraktijken te ontdekken die respect hebben voor het welzijn van de werknemers en die organisaties toelaten om het hoofd te bieden aan veranderingen met een sociale impact. 

De brochure legt de nadruk op het belang van een goede communicatie tijdens een herstructurering om psychosociale risico’s te beperken. Ze behandelt de actoren en de doelgroepen van de communicatie, de grondslagen voor een verantwoorde communicatie en de succesfactoren en moeilijkheden in het communicatieproces. De brochure bevat talrijke citaten en standpunten van betrokkenen en levert ook een reeks aanbevelingen voor een optimale aanpak van de communicatie. Ze heeft ook aandacht voor deze problematiek in de KMO’s. Als bijlage bevat de brochure de regelgeving omtrent collectief ontslag en een lijst van alarmsignalen en succes- en risicofactoren. Ze wordt afgesloten met een bibliografie.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.