Manueel behandelen van lasten - FIFARIM - Identificatiefiche van risicofactoren bij manuele behandeling

De identificatiefiche van risicofactoren bij de manuele behandeling van lasten (FIFARIM) is een analyse-instrument dat gebruikt kan worden als aanvulling bij de handleiding Manueel behandelen van lasten: gids om risico’s te evalueren en te voorkomen. De FIFARIM steekkaart wil de aandacht te vestigen op de aspecten die bij een behandelingssituatie kunnen bijdragen tot het scheppen van een risico voor het oplopen van een fysiek letsel.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.