Laten we de rug van de verzorgenden verzorgen

Deze drie brochures “Laten we de rug van de verzorgenden verzorgen” zijn praktische hulpmiddelen die de thuisverzorgers, in samenwerking met hun hulpvragers, in staat moeten stellen hun werkomstandigheden te verbeteren. Ze kwamen tot stand door een synergie tussen de projecten RUGKLACHTEN en PROXIMA, ontwikkeld door de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid met de steun van het Europees Sociaal Fonds.

De eerste brochure “Analysefiche van de risico’s voor de rug” stelt de thuishulpverleners in staat een evaluatie uit te voeren van de risicofactoren voor hun rug waarmee ze tijdens het werk geconfronteerd worden, en verbetermogelijkheden voor te stellen.

De tweede brochure “Voorstelling van materiaal te bezorgen aan de thuishulpverlener” geeft een overzicht van het materiaal dat nodig is voor een kwaliteitsvol werk dat de rug van de hulpverleners beschermt.

De derde brochure “Tips voor de hulpvrager” wil de aandacht vestigen op de aanpassingen die eventueel kunnen uitgevoerd worden in de woonplaats van de hulpvragers om de rug van de hulpverleners te beschermen.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.