Jaarverslag Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk 2007-2008

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk heeft zijn jaarverslag 2007-2008 gepubliceerd.

De Hoge Raad heeft als opdracht om op aanvraag adviezen te geven over maatregelen die betrekking hebben op de domeinen van de welzijnswet. De Hoge Raad kan echter ook op eigen initiatief aangelegenheden daaromtrent bespreken en daarover advies geven. Hij brengt ook advies uit over de verslagen die door de overheid worden opgesteld ten behoeve van de Commissie van de Europese Unie met betrekking op de praktische tenuitvoerlegging van de richtlijnen over het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. De Hoge Raad omvat alle commissies die begrepen zijn in de regelgeving over welzijn op het werk en waarin de sociale partners vertegenwoordigd zijn.

Het Jaarverslag 2007-2008 rapporteert over de activiteiten van de Hoge Raad, de Commissies ad hoc, de Vaste Commissie Bouw en het Uitvoerend Bureau. Het jaarverslag bevat ook informatie over de samenstelling van de Raad.

Deze brochure is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.