Inspectie-instrument ‘Opslag van ontplofbare stoffen’

Dit inspectie-instrument spitst zich toe op alle types van opslag van ontplofbare stoffen in gebouwen.

De maatregelen worden gegroepeerd onder de volgende risico’s:

  • brand
  • explosie
  • contaminatie
  • inbraak en diefstal.

Bepaalde maatregelen die gemeenschappelijk zijn voor verschillende risico’s, komen voor in de delen die meerdere risico’s bundelen (brand en explosie, explosie en contaminatie).