Inspectie-instrument 'Ontvlambare vloeistoffen'

Dit inspectie-instrument werd ontwikkeld door de Belgische Seveso-inspectiediensten om installaties te beoordelen voor de opslag en verlading van ontvlambare vloeistoffen.

Het inspectie-instrument beschrijft typische risico’s en maatregelen voor:

  • opslagtanks
  • leidingen
  • verlaadplaatsen voor vrachtwagens, spoorwagons en schepen
  • de opslag in eenheidsverpakkingen (vaten, IBC’s, ...)
  • het afvullen in eenheidsverpakkingen.

In het kader van dit inspectie-instrument moet men verstaan onder ‘ontvlambare vloeistoffen’: vloeistoffen die bij het vrijkomen naar de omgeving kunnen ontstoken worden door de ontstekingsbronnen die men typisch kan aantreffen in een procesomgeving. Het vlampunt van de vloeistof, de opslagtemperatuur en de omgevingstemperatuur zijn hier van belang. Het is daarom niet mogelijk om eenvoudige kwantitatieve grenzen te definiëren voor het toepassingsgebied van dit inspectie-instrument. De typische maatregelen die in dit document als goede praktijk worden aangehaald, worden ook steeds in verband gebracht met een risico. De relevantie van de maatregelen is uiteraard functie van de aanwezigheid van de overeenkomstige risico’s. Een uitzondering op deze regel zijn de wettelijke voorschriften, waarvoor het toepassingsgebied duidelijk vastligt.