Inspectie-instrument ‘Onderzoek van ongevallen en incidenten’

Het doel van dit inspectie-instrument is het nagaan of ongevallen en incidenten binnen een bedrijf worden geregistreerd en onderzocht.

Een eerste vragenlijst behandelt de interne melding van ongevallen en incidenten en de externe melding naar de overheid voor die ongevallen en incidenten waarvoor een meldingsplicht bestaat.

Een tweede vragenlijst gaat dieper in op het onderzoek van incidenten en ongevallen. Aspecten die hierbij aan bod komen, zijn: de onderzoeksmethode, de inhoud van het rapport, de kwaliteit van het onderzoek en de opvolging van de vastgelegde correctieve acties.