Inspectie-instrument ‘Noodplanning’

Dit inspectie-instrument behandelt diverse aspecten van de noodplanning.

Een eerste vragenlijst handelt over de organisatie en coördinatie tijdens een noodsituatie. De thema’s die hier aan bod komen, zijn onder meer: de interne melding van een noodsituatie en de reactie hierop, de evacuatie en/of het schuilen van het personeel, de samenstelling en de organisatie van het interventieteam, de werking van het crisisteam en de verwittiging van overheden en buurbedrijven.

Een tweede vragenlijst gaat dieper in op de identificatie van representatieve noodscenario’s en het bestaan van de nodige ‘interventieplannen’. Een dergelijk interventieplan beschrijft hoe de noodsituatie (lek, brand, …) op het terrein moet bestreden worden.

De organisatie van de nodige opleidingen en oefeningen in het kader van de noodplanning maken het voorwerp uit van een derde vragenlijst.

De laatste vragenlijst gaat over de inspectie en het onderhoud van de interventiemiddelen. Deze vragenlijst is identiek aan de vragenlijst ‘Interventiemiddelen’ uit het inspectie-instrument ‘Inspectie en onderhoud’.