Inspectie-instrument 'Inspectie en onderhoud'

Dit inspectie-instrument bevat een vragenlijst voor elk van de volgende types van uitrusting:

  • omhullingen (drukvaten, atmosferische procesvaten, opslagtanks, leidingen, …)
  • roterende apparaten (pompen, compressoren, roerders, …)
  • drukontlasting (veiligheidskleppen, breekplaten, ademventielen)
  • instrumentele veiligheidssystemen (zowel systemen met een preventieve als systemen met een schadebeperkende functie worden hier bedoeld)
  • interventiemiddelen
  • opvang- en afvoersystemen
  • elektrische installaties.

De nadruk in deze vragenlijsten ligt op de volledigheid van de inspectieprogramma’s en op de tijdige uitvoering van de inspectieplanning.

Voor bepaalde types van uitrusting werden vragenlijsten ontwikkeld die een meer diepgaande evaluatie toelaten van de inhoud en de effectiviteit van de inspecties. Het betreft met name de volgende inspectie-instrumenten die ontwikkeld werden voor het onderzoek van bepaalde veiligheidsfuncties in procesinstallaties