Inspectie-instrument 'Beperken van schade door brand'

Wanneer brand uitbreekt in een procesinstallatie, kan schade optreden aan de installatie, waardoor er een escalatie van de noodsituatie optreedt. Installatieonderdelen kunnen het begeven als gevolg van de verzwakking van de metalen omhulling bij hoge temperatuur en/of de stijging van de druk ten gevolge van de opwarming.

De bedoeling van dit instrument is om na te gaan of de exploitant de nodige maatregelen heeft genomen om de schade door brand te beperken in procesinstallaties en in de gebouwen waarin procesinstallaties staan opgesteld.

Een eerste hoofdstuk handelt over de risicoanalyse en het vastleggen van maatregelen. Er wordt gevraagd of de onderneming de noodzaak onderzocht heeft om een aantal maatregelen te treffen die algemeen gangbaar zijn in de procesindustrie, met name:

  • brandwerende beschermlagen en watersproeisystemen,
  • detectiesystemen (gas en brand),
  • blussystemen,
  • evacuatie,
  • brandweerstand van gebouwen.

In het daaropvolgende hoofdstuk wordt er dieper ingegaan op de technische uitvoering en de instandhouding van deze maatregelen.

Een laatste hoofdstuk bevat vragen over de voorraad, de distributie en de opvang van bluswater.

De vragenlijst is zowel van toepassing op productie-installaties als op opslagtanks. Magazijnopslag komt niet aan bod in dit inspectie-instrument.