Inspectie-instrument ‘Beheersen van de degradatie van omhullingen’

Dit inspectie-instrument is ontwikkeld door de Belgische Seveso-inspectiediensten om te onderzoeken of de Sevesobedrijven de nodige maatregelen hebben genomen om de risico’s eigen aan de degradatie van omhullingen te beheersen. Met de term ‘omhulling’ verwijzen we naar de wanden van de installatie-onderdelen die aanwezige gevaarlijke stoffen ingesloten houden. Omhullingen vormen de ‘primaire’ barrière tussen de gevaarlijke stoffen en de omgeving.

Het inspectie-instrument bevat daartoe 3 vragenlijsten, die elk een bepaald type van omhulling behandelen:

  • procesvaten
  • atmosferische opslagtanks
  • leidingen.

De inspectie van omhullingen komt ook aan bod in het inspectie-instrument ‘Inspectie en onderhoud’. De klemtoon ligt daar eerder op de volledigheid van de inspectieprogramma’s (Zijn alle omhullingen opgenomen?) en het beheer van de planning (Wordt de planning gerespecteerd? Zijn er geen overschrijdingen?), terwijl in het inspectie-instrument ‘Beheersen van de degradatie van omhullingen’ de nadruk ligt op de inhoud van de inspectie (Is de inspectie afgestemd op de degradatie die kan optreden?) en op de evaluatie van de inspectieresultaten.