Inspectie-instrument 'Beheer van wijzigingen'

Dit inspectie-instrument is bedoeld om na te gaan of bij wijzigingen aan bestaande installaties of bij de bouw van nieuwe installaties de nodige aandacht wordt besteed aan de preventie van zware ongevallen.

Een eerste korte vragenlijst gaat over de initiatie van wijzigingen. Om alle wijzigingen op een gecontroleerde wijze te kunnen laten verlopen, is het nodig dat elke intentie tot wijziging formeel wordt geregistreerd.

In een tweede vragenlijst wordt nagegaan of voor elke wijziging de noodzaak wordt bepaald om een onderzoek te doen naar de risico’s van zware ongevallen en of dit onderzoek, indien nodig geacht, werd uitgevoerd. De vragenlijst behandelt hierbij de verschillende ‘veiligheidsfuncties’ voor procesinstallaties. Deze veiligheidsfuncties worden uitvoerig beschreven in de informatienota ‘Procesveiligheidsstudies’. Voor bepaalde van deze veiligheidsfuncties zijn er meer gedetailleerde vragenlijsten opgesteld (zie Inspectie-instrumenten voor veiligheidsfuncties in installaties).

De derde vragenlijst behandelt het detailontwerp. Het specificeren van de constructiestandaarden en het beheer van technische documentatie zijn hier belangrijke aandachtspunten.

In de laatste vragenlijst ‘Uitvoeren van wijzigingen’ komen aspecten aan bod zoals aankoop, inspecties en keuringen vóór indienstname, het opstellen of aanpassen van instructies en periodieke inspectieprogramma’s en de formele indienstname van de nieuwe of gewijzigde installatie-onderdelen.