Informatienota ‘Vereisten voor een hoog beschermingsniveau voor installaties voor de opslag en verlading van ontvlambare vloeistoffen’

In deze nota worden een aantal concrete maatregelen beschreven, die volgens de bevoegde inspectiediensten als een minimum moeten worden beschouwd om bepaalde risico’s van zware ongevallen bij de opslag en de verlading van ontvlambare vloeistoffen te beheersen.

De maatregelen die in deze nota worden behandeld, hebben betrekking op:

  • het afsluiten van de tank vanop afstand in geval van een lek in een in- of uitgaande leiding
  • het overvullen van een tank
  • de detectie van lekken aan een tank
  • de vloeistofdichte uitvoering van de inkuiping
  • het overvullen van een schip
  • de beperking van een lek aan de tijdelijke verbinding tussen schip en wal tijdens scheepsverlading
  • het afdrijven van een schip
  • het testen van flexibels
  • de ontsteking door zwerfstromen bij scheepsverlading
  • de elektrostatische ontsteking door werknemers.