Immigratie in België: aantallen, stromen en arbeidsmarkt (De). Rapport 2009 aan het SOPEMI (OESO)

Dit document is de Belgische bijdrage aan het rapport van het Systeem voor permanente observatie van de migraties (SOPEMI) van de OESO.

Dit rapport toont recente statistische gegevens over de migratiestromen van en naar België, de buitenlandse bevolking of de bevolking van buitenlandse origine in België en de asielzoekers en vluchtelingen.

Ook de politieke en wetgevende actualiteit op het gebied van migratie en asiel komt aan bod. Het rapport 2009 behandelt tot slot de werkgelegenheid en werkloosheid bij buitenlandse werknemers, en de positie van buitenlanders en personen van buitenlandse origine op de arbeidsmarkt.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.