Immigratie in België: aantallen, stromen en arbeidsmarkt (De). Rapport 2008 aan het SOPEMI (OESO)

Dit document is de Belgische bijdrage aan het rapport van het Systeem voor permanente observatie van de migraties (SOPEMI) van de OESO.

Dit rapport toont recente statistische gegevens over de migratiestromen van en naar België, de buitenlandse bevolking of de bevolking van buitenlandse origine in België en de asielzoekers en vluchtelingen. Ook de politieke en wetgevende actualiteit op het gebied van migratie en asiel komt aan bod.

Het rapport 2008 behandelt tot slot de werkgelegenheid en werkloosheid bij buitenlandse werknemers, en de positie van buitenlanders en personen van buitenlandse origine op de arbeidsmarkt, gelieerd aan de besluiten van de recente studie van de OESO over de integratie van migranten op de arbeidsmarkt in België.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.