Immigratie in België: aantallen, stromen en arbeidsmarkt (De). Rapport 2007 aan het SOPEMI (OESO)

Dit document is de Belgische bijdrage aan het rapport van het Systeem voor permanente observatie van de migraties (SOPEMI).

Dit rapport toont statistische gegevens over de migratiestromen van en naar België, de buitenlandse bevolking of de bevolking van buitenlandse origine in België en hun situatie op de arbeidsmarkt. Ook de politieke en wetgevende actualiteit op het gebied van migratie komt aan bod.

Het rapport 2007 behandelt tot slot de werkgelegenheid en werkloosheid bij buitenlandse werknemers en het beleid voor de integratie van buitenlanders of personen van buitenlandse origine in het arbeidsproces.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.