Hoge Raad voor de Werkgelegenheid: verslag 2012

Traditiegetrouw behandelt het verslag eerst de recente evoluties en vooruitzichten op de Belgische arbeidsmarkt.

Het tweede gedeelte is gewijd aan het vraagstuk van het actief ouder worden.

Het verslag bevat ook een hoofdstuk over de pensioenbonus en een stand van zaken van de onvoldoende of niet uitgevoerde maatregelen uit het generatiepact.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.