Hoge Raad voor de Werkgelegenheid: verslag 2006

Het verslag van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid bestaat uit twee delen en een aantal aanbevelingen.

Het eerste deel geeft uitleg bij de recente evolutie van de arbeidsmarkt in België, inclusief het activeringsbeleid van het zoekgedrag naar werk.

Vervolgens heeft de Raad, zoals in elk jaarrapport, een thema met een specifiek belang voor de arbeidsmarkt uitgediept. Omdat 2006 het Europese jaar van de mobiliteit is, gaat het tweede deel van het rapport uitgebreid in op deze problematiek. Drie dimensies van de mobiliteit worden besproken: de socio-economische mobiliteit, de functionele en beroepsmobiliteit en de geografische mobiliteit.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.