Hoge Raad voor de Werkgelegenheid: verslag 2004

Op vraag van de regering stelde de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid zijn jaarverslag op, waarin de verschillen inzake de evolutie van de arbeidsmarkt in België en die in de andere Europese landen verder worden onderzocht.

In een tweede deel wordt dieper ingegaan op de einde loopbaanproblematiek, samen met een aantal hervormingservaringen in andere landen van de Europese Gemeenschap.

Een derde deel ten slotte handelt over de financiering van de sociale uitgaven.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.