Hoge Raad voor de Werkgelegenheid: verslag 2001

Het verslag 2001, dat handelt over het jaar 2000, omvat drie delen, voorafgegaan door een synthese en aanbevelingen.

Het eerste deel brengt een analyse van de Belgische arbeidsmarkt in 2000, vanuit de optiek van vraag en aanbod op vlak van werkgelegenheid. Het tweede deel gaat dieper in op de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Het derde deel handelt over het potentieel van de diensteneconomie. De aanbevelingen, tot slot, zijn erop gericht het werkgelegenheidsbeleid te bevorderen en een hoger aantal arbeidsplaatsen te creëren.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.