Hand-arm trillingen – Reeks SOBANE-strategie

De Europese en Belgische regelgeving inzake trillingen vereist dat elke onderneming streeft naar het vermijden of verminderen van de blootstelling van de werknemers aan deze risicofactor.

Conform de SOBANE-strategie voor het beheer van beroepsgebonden risico’s beschrijft deze brochure een methode op vier niveaus: opsporing, observatie, analyse en expertise. Deze methode moet de risico’s verbonden aan hand-arm trillingen beter voorkomen en/of corrigeren. De brochure sluit af met een reeks hulpfiches.

Ze werd opgesteld door professor Jacques Malchaire, hoofd van de Unité hygiène et physiologie van de UCL, die het SOBANE-project coördineerde. Het project werd gecofinancierd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Europees Sociaal Fonds.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.