Haalbaarheidsstudie omtrent de organisatie van het loopbaansparen in België

In het regeerakkoord van 10 oktober 2014, benadrukt de federale regering een breed loopbaanbeleid te voeren met expliciete aandacht voor de verlenging van de loopbaanduur en de promotie van werkbaar werk. Een breed loopbaanbeleid moet bijdragen aan een optimale inzet van menselijk kapitaal op de arbeidsmarkt en daarbuiten. De regering engageert zich om samen met de sociale partners tot een nieuw loopbaanmodel te komen. Een concrete piste die wordt aangereikt is de invoering van een model van loopbaansparen dat werknemers in staat stelt om krediet (tijd en/of geld) te accumuleren. Dit krediet kan vervolgens gebruikt worden om de loopbaan tijdelijk te onderbreken en niet-actieve periodes te financieren.

Vooraleer een systeem van loopbaansparen kan worden uitgewerkt, leek het de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg aangewezen om ex ante een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Eerdere discussies en de enkele bestaande experimenten illustreerden immers de complexiteit en gevoeligheid van deze materie bij de verschillende stakeholders. Wil men tot een gedragen systeem van loopbaansparen komen, dan kan de discussie niet losgekoppeld worden van het sociaal overleg.

Eind 2015 lanceerde de Federale Overheidsdienst een overheidsopdracht voor de realisatie van een haalbaarheidsstudie omtrent de organisatie van het loopbaansparen in België, waarbij de studie zowel oog moest hebben voor de juridische, als voor de economische en sociologische aspecten van een dergelijk individueel stelsel van loopbaansparen.

De opdracht werd toegewezen aan een samenwerkingsverband tussen IDEA Consult en de KUL.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.