Goede veiligheidspraktijken in de landbouwsector

Van oudsher wordt de landbouw geassocieerd met moeilijke arbeidsomstandigheden. Op Europees niveau lijdt de sector, na de industriële visvangst, de bouwsector en de zorgsector aan het grootste aantal jaarlijkse ongevallen.

Het doel van deze brochure is de landbouwers te informeren over enkele specifieke elementen in de wetgeving over welzijn op het werk. Ze wil ook de risicosituaties weergeven die vastgesteld werden op het terrein en in de mate van het mogelijke preventiemaatregelen voorstellen.

De brochure kadert in het project Preventagri, een federaal programma dat in 2001 gelanceerd werd met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Deze brochure is voorlopig enkel beschikbaar in een downloadbare versie.