Gids voor de preventie van musculoskeletale aandoeningen op het werk

Deze gids biedt een wetenschappelijke onderbouwde verklaring van de problematiek van MSA, beschrijft de factoren die het fenomeen MSA bevorderen en geeft daarnaast ook toelichting bij de rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen voor het welzijn van de werknemers en de prestaties van de onderneming.

Bovendien is deze brochure praktijkgericht en beschrijft ze de voornaamste fases die men moet respecteren met het oog op de uitbouw van een duurzaam en doeltreffend preventiebeleid ten aanzien van de musculoskeletale aandoeningen.

Deze gids is gebaseerd op een onderzoek dat ingesteld werd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en ondersteund werd door het Europees Sociaal Fonds.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.