Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk - Rechtspraak

De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid heeft een overzicht gepubliceerd van de beslissingen van arbeidshoven en -rechtbanken over de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Dit overzicht bevat een aantal statistische gegevens en uittreksels uit deze rechtspraak, geklasseerd volgens themata. Het omvat de periode van mei 2003 tot juni 2010.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.