Gevaarlijke stoffen: overzicht oude en nieuwe indeling

Met de CLP-verordening is de indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen gewijzigd.

Deze folder bundelt meer dan honderden pagina’s regelgeving. Er wordt een overzicht gegeven van de nieuwe indeling met gevarenklassen en gevarencategorieën, pictogrammen en H-zinnen en de ermee corresponderende oude indeling met pictogrammen en R-zinnen. 

Er is al rekening gehouden met de tweede aanpassing van de CLP-indeling door verordening 286/2011 die ook een pictogram voor ozonafbrekende stoffen invoerde.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.