Evaluatieverslag wet betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag

Op vraag van de Staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en zoals de wet het voorziet, heeft de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg de wet betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk geëvalueerd.

Deze brochure is de synthese van die evaluatie. Het verslag bevat een bijdrage over de wettelijke context van de problematiek, stelt de reglementering zelf voor, geeft een gedetailleerd overzicht van de problemen die zich voordoen bij de toepassing van de wet en levert een analyse van de jurisprudentie. Het verslag heeft ook aandacht voor de kwantitatieve analyse van de klachten over ongewenste omgangsvormen en tot besluit worden de bepalingen aangegeven waar er mogelijk een wijziging van de reglementering zou kunnen gebeuren.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.