Evaluatie van de wetgeving inzake de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk

Sinds 2002 voorziet de Belgische wetgeving bijzondere bepalingen omtrent de preventie en bestrijding van geweld en morele of seksuele intimidaties op de werkplaatsen. Sinds 2007 wordt de preventie van deze misbruiken geïntegreerd in de wet op de preventie van de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. In 2010 werden deze maatregelen aan de hand van een universitair onderzoek geëvalueerd door alle personen die professioneel met deze materie bezig zijn. Dit evaluatierapport en de bijlage  bevatten de finale resultaten van dit onderzoek, samen met de statistieken en de evaluatie van deze wetgeving door andere instellingen.

Deze publicatie richt zich tot de preventieadviseurs en vertrouwenspersonen, en tot alle personen die betrokken zijn bij de problematiek van preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.