Eerste hulp op het werk

Op de werkvloer kan zich steeds een ongeluk of incident voordoen, of kunnen werknemers onwel worden. Het bedrijf moet hierop voorbereid zijn zodat slachtoffers zo snel mogelijk de nodige zorgen kunnen krijgen.

Deze brochure licht op gedetailleerde wijze de verplichtingen van de werkgever toe die vervat zijn in het Koninklijk Besluit van 15 december 2010 over de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden. Ze geeft enkele concrete voorbeelden en voorstellen om de werkgever te helpen bij de organisatie van eerste hulp in het bedrijf. Daarbij wordt rekening gehouden met de specifieke kenmerken van diverse bedrijfssectoren. De brochure bevat een voorbeeld van het basismateriaal in een verbanddoos en een indicatieve indeling van het personeel dat aangewezen wordt voor het verstrekken van eerste hulp. Er wordt ook aandacht besteed aan posttraumatische stress na een ongeval of incident.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.