Dienstenchequewerknemers op basis van het Datawarehouse “Arbeidsmarkt en sociale bescherming”

In dit rapport ligt de focus op de werknemers die vanaf 2004 tot 2009 in het stelsel van de dienstencheques tewerkgesteld waren.

Er wordt nagegaan of er zich bepaalde evoluties hebben voorgedaan in de achtergrondkenmerken van de werknemers en in de kenmerken van hun tewerkstelling (sector, arbeidsvolume en loon). Aan de hand van talrijke grafieken en tabellen geeft dit rapport een uitgebreid overzicht van de groei van het stelsel sinds zijn ontstaan en een evolutie van het profiel van de werknemers en de tewerkstellingskenmerken. In de analyse worden individuele gegevens gebruikt wat het mogelijk maakt de loopbaan van de werknemers exact te volgen.

Beschikbare gegevens zijn het profiel van de werknemers (geslacht, leeftijd, woonplaats, nationaliteit en type huishouden), het socio-economisch statuut, aantal gepresteerde uren, het aantal voltijdse equivalenten, arbeidsregime, sector en de lonen. Deze gegevens laten toe om de loopbaan van werknemers te volgen, en na te gaan wat de arbeidsmarktsituatie was tot 2 jaar voor hun tewerkstelling in het stelsel en tot 3 jaar na hun tewerkstelling.

Dit rapport is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.