De Flexaminator: een spel over het belang van een goede houding en de preventie van musculoskeletale aandoeningen

In dit spel voor jongeren uit de derde graad van het middelbaar onderwijs gaat de stuntelige held “de flexaminator” de strijd aan met musculoskeletale aandoeningen.

Wat zijn musculoskeletale aandoeningen? 

Musculoskeletale aandoeningen (MSA) of spier- en skeletaandoeningen zijn aandoeningen aan het bewegingsapparaat die kunnen voorkomen ter hoogte van de onderste en bovenste ledematen en ter hoogte van de rug en nek. Denk bijvoorbeeld aan een hernia, een tenniselleboog, …
Het zijn overbelastingsletstels die vaak worden veroorzaakt door zware of repetitieve arbeid of door langdurig in dezelfde houding te staan of te zitten. Hoewel deze letsels niet levensbedreigend zijn, kunnen ze het normaal functioneren thuis, op school of op het werk ernstig verstoren.  

Het spel ‘De Flexaminator (ZIP, 27.91 MB)’ wil jongeren bewust maken van de risico’s die leiden tot het ontwikkelen van musculoskeletale aandoeningen en hen daarnaast ook informeren over hoe men deze aandoeningen kan voorkomen: door het aannemen van een goed houding, gebruik te maken van hulpmiddelen en technieken, …
Niet alleen werknemers maar ook jongeren worden blootgesteld aan MSA’s en kunnen onder andere te kampen krijgen met rugklachten. Bovendien hebben zij nog een volledige beroepsloopbaan voor de boeg. Vroegtijdig aandacht besteden aan deze problematiek is belangrijk, daarom kan er best van op de schoolbanken worden gestart met de preventie ervan.

Het spel kan worden gebruikt door iedere leerkracht die zijn leerlingen bewust wil maken van het bestaan van musculoskeletale aandoeningen. 

Het spel “De Flexaminator (ZIP, 27.91 MB)” werd gerealiseerd in opdracht van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en ontwikkeld door Centrum Informatieve Spelen met de steun van het Europees Sociaal Fonds.

De uitleg over het spel vindt u in punt 1. Alle materiaal om het spel te spelen (uitknipbare kaarten, fiches enz.) volgt in de volgende links.

Het volledige spel (PDF, 26.8 MB)

1. Spel de flexaminator 

'De Flexaminator' wat en hoe (PDF, 2.59 MB)

2. Voor de spelcoördinator

2.1 Flexilist (PDF, 157.92 KB)

2.2 Fleximeter (PDF, 794.79 KB)

2.3 Kaarten extra spelacties (PDF, 334.01 KB)

2.4 Mails (DOCX, 56.95 KB)

2.5 Spelhandleiding voor de spelcoördinator (PDF, 3.29 MB)

2.6. Graphics

3. Opdrachten

3.1. Definitie

3.2 Anatomie   

3.3. Risicofactoren

3.4. Inrichting omgeving

3.5. Manueel hanteren lasten

3.6. Beeldschermwerk

3.7. Houding en beweging

3.8. Persoonlijke factoren

3.9. Werkorganisatie

3.10. Orde houden

3.11. Opdracht bouw

3.12. Opdracht haarzorg

3.13. Opdracht verzorging