Checklist ‘Ontvlambare vloeistoffen’

Dit inspectie-instrument behandelt de volgende installatie-onderdelen: 

  • opslagtanks
  • verlading van vrachtwagens of spoorwagons
  • scheepsverlading
  • leidingen
  • opslag en afvullen van vaten.

De risico’s en de maatregelen worden weergegeven in een risicoanalyse die werd uitgevoerd met PLANOP versie 2, waarvan de structuur gebaseerd is op het vlinderdasmodel. De meest recente versie van PLANOP (versie 3) hanteert een andere structuur, namelijk die van de veiligheidsfuncties zoals uitgelegd in de informatienota ‘Procesveiligheidsstudie’.

Dit inspectie-instrument dateert van vóór de samenwerking tussen de federale en de gewestelijke Seveso-inspectiediensten en werd volledig binnen de Afdeling van het toezicht op de chemische risico’s ontwikkeld.

In 2015 werd deze checklist vervangen door het inspectie-instrument 'Ontvlambare vloeistoffen'.