Antwoord op de stereotypen betreffende de oudere werknemer

Vooroordelen zoals de fysieke problemen, het gebrek aan weerstand tegen stress of de vermindering van de autonomie in het werk vallen ons zwaar. Maar zijn ze gefundeerd ? En wat is hun impact op de beslissing die iemand neemt om vroegtijdig de arbeidsmarkt te verlaten ? Deze brochure probeert op deze vragen een antwoord te geven. Enerzijds brengt ze via een enquête de leeftijdsgebonden stereotypen in kaart en anderzijds worden deze getoetst aan de bestaande wetenschappelijke literatuur.

Ze werd opgemaakt in het kader van het CAPA- project "Evolutie van de fysieke en fysiologische capaciteiten in functie van leeftijd in de beroepsbevolking", met de steun van het Europees Sociaal Fonds en de de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

De wetenschappelijke benadering werd gewaarborgd door een partenariaat tussen de Universiteit Gent en de Université Catholique de Louvain. Twee externe diensten voor preventie en bescherming op het werk hebben de enquête op het terrein uitgevoerd.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.