Alcohol en andere drugs: handleiding voor een preventiebeleid op het werk – Psychosociale risico’s

Het gebruik van alcohol of andere drugs in de werkcontext kan ernstige gevolgen hebben, zowel voor de werknemers als voor de werkgevers. Er bestaan verschillende middelen om deze problematiek te voorkomen en te beheren. Deze zijn gebaseerd op de wetgeving inzake welzijn op het werk en, voor de privé-sector, ook op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100.

Deze brochure biedt eerst een voorstelling van de soorten drugs en de gevolgen verbonden aan hun gebruik. Nadien geeft ze een uitgebreide toelichting bij het invoeren van een preventiebeleid over dit onderwerp, zowel in de privé- als in de openbare sector. Deze brochure vormt een handleiding voor verantwoordelijken inzake welzijn op het werk in de ondernemingen en de overheidsadministraties. Ze werd gerealiseerd door de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid met de medewerking van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen en Santé et Entreprise asbl, en met de steun van het Europees Sociaal Fonds.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.