Activiteitsverslag van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten (2016)

De Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten heeft zijn activiteitsverslag 2016 gepubliceerd. Dit verslag werd opgebouwd in drie delen. Na een voorstelling van de opdrachten, bevoegdheden, doelstellingen en middelen van het Toezicht op de Sociale Wetten, volgt een overzicht van de specifieke activiteiten in 2015.

Er wordt dieper ingegaan op de aandachtspunten van de inspectie, onder meer de kinderarbeid, de tewerkstelling van studenten, het arbeidsreglement, het transport van goederen en personen, de modernisering van de Sociale Zekerheid, de strijd tegen de mensenhandel, de cel bedrijfsorganisatie, de controle van buitenlandse ondernemingen, de partnerschapsovereenkomsten en de hoofdelijke aansprakelijkheid voor lonen. Het verslag wordt afgerond met een reeks cijfergegevens, onder meer over de vastgestelde onregelmatigheden, de uitgevoerde controles in de strijd tegen de sociale fraude en de gevolgen die gegeven werden aan de PV’s van het Toezicht op de Sociale Wetten.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.