Activiteitsverslag van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten (2011)

De Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten heeft zijn activiteitsverslag 2011 gepubliceerd.

Dat jaar werd gekenmerkt door de invoering van het nieuwe Sociaal strafwetboek, een belangrijk instrument voor de inspecteurs in de strijd tegen ernstige en georganiseerde vormen van sociale fraude. Dit verslag werd opgebouwd in drie delen.

Na een voorstelling van de opdrachten, bevoegdheden, doelstellingen en middelen van het Toezicht op de Sociale Wetten, volgt een overzicht van de specifieke activiteiten in 2011.

Het verslag wordt afgerond met een reeks cijfergegevens over de uitvoering van de algemene opdracht van contrôle, en cijfers over de controles in het kader van de strijd tegen de sociale fraude.

Deze brochure is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.