Activiteitsverslag van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten (2010)

De Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten heeft zijn activiteitsverslag 2010 gepubliceerd. Dit verslag werd opgebouwd in drie delen.

Na een voorstelling van de opdrachten, bevoegdheden, doelstellingen en middelen van het Toezicht op de Sociale Wetten, volgt een overzicht van de specifieke activiteiten in 2010. Er wordt dieper ingegaan op de aandachtspunten van de inspectie, onder meer de coördinatiecentra, de tewerkstelling van studenten, het arbeidsreglement, het transport van goederen en personen, de controle van buitenlandse ondernemingen en de activiteiten van de Cel Bedrijfsorganisatie. Het verslag wordt afgerond met een reeks cijfergegevens, onder meer over de vastgestelde onregelmatigheden per materie, de uitgevoerde controles in de strijd tegen de sociale fraude en de gevolgen die gegeven werden aan de PV’s van het Toezicht op de Sociale Wetten.

Deze brochure is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.