Job in de kijker: Sociaal bemiddelaar en secretaris van de paritaire comités

Sociaal bemiddelaars faciliteren het voorkomen of oplossen van sociale conflicten in sectoren, ondernemingen en - na de nodige specifieke opleiding en coaching - eventueel ook in de overheidssector.

Secretarissen van de paritaire comités nemen het (onder)voorzitterschap waar van paritaire (sub)comités. De vergaderingen binnen de paritaire comités zijn een dynamisch proces van onderhandelen over en  sluiten van akkoorden tussen sociale partners, binnen het juridisch en administratief kader.

Getuigenis