Job in de kijker: Jurist arbeidsrecht

De juristen interpreteren de wetten, passen ze toe, geven juridische advies en schrijven indien nodig mee aan de regelgeving.

Binnen onze organisatie werken de juristen in verschillende afdelingen:

  • Advies en reglementering in het domein welzijn op het werk: Ze bereiden de reglementering inzake het welzijn op het werk voor, en interpreteert en evalueert deze reglementering. Deze persoon houdt zich ook bezig met de voorbereiding van die regelgeving op Europees en internationaal niveau en de omzetting van de Europese en internationale normen in Belgisch recht
  • Sociale dialoog: Ze verlenen advies en doen aanbevelingen over de toepassing en de interpretatie van de reglementering in het behandelde domein. Ze zorgen voor een eenvormige juridische omkadering en stellen juridische werkinstrumenten op.
  • Overheidsopdrachten: Ze staan in voor een correcte toepassing van de reglementering met betrekking tot de overheidsopdrachten en zorgen ervoor dat de wetgeving in alle stadia van het proces gerespecteerd wordt. 
  • Individuele arbeidsbetrekkingen: Ze zorgen voor de correcte interpretatie van wetteksten en reglementering door hierover inlichtingen te verschaffen. Ze werken mee aan de voorbereidingen en de omkadering van de sociale verkiezingen, en het ontwerpen van wetteksten en reglementering in het kader van individueel arbeidsrecht.