Visie

Tegenover de maatschappelijke uitdagingen en groeiende ongelijkheden, wil de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een essentiële speler zijn in de evolutie van de arbeid zodat deze de drijfveer vormt voor economische ontwikkeling, persoonlijke ontplooiing, integratie en strijd tegen de armoede. De FOD wil op die manier meewerken aan een grotere sociale rechtvaardigheid.

In deze context wil de FOD, zonder onderscheid:

  • zich profileren als permanent observatorium inzake arbeid en welzijn op het werk,
  • een duidelijk, eenvoudig en stabiel juridisch kader uitwerken dat werk en kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden bevordert,
  • de harmonie versterken tussen het sociaal overleg en de sociaal-economische realiteit,
  • het evenwicht verzekeren tussen een preventief en een repressief beleid,
  • de diversiteit op het werk bevorderen,
  • de sociale en economische convergentie op Europees en internationaal vlak bevorderen,
  • met alle betrokken actoren overleggen om te komen tot een grotere coherentie in het Belgisch arbeidsbeleid.

Om hiertoe te komen streeft de FOD in zijn werking naar een participatieve, overlegde en klantgerichte aanpak en naar het zorgvuldig en zuinig beheren van de middelen.

De waarden die onze FOD in de samenleving uitdraagt moeten ook binnen de organisatie gedragen worden. Wij willen een voorbeeld zijn!