Stafdienst Personeel en Organisatie

Tel: 02 233 41 11 

E-mail : pno@werk.belgie.be

Directrice a.i. : Christine Préhat

Christine Préhat

Algemene opdracht: het ter beschikking stellen van bekwaam en betrokken personeel dat de taken van de FOD kan invullen en realiseren

  Directie van de HRM-strategie en -ondersteuning

  Verantwoordelijke: Nathalie Lowette

  • Coördinatie en opvolging van de dossiers
  • Secretariaat PNO
  • Communicatie PNO
  • Innovatie PNO
  • Relaties klanten & partners
  • Advies HRM
  • Voorbereiding van het beleid en de strategie HR
  • Beheer van de processen van de Stafdienst PEO
  • Beheer van de interne controle
  • Beheer van de HR-performantie

  Directie van de planning, de selectie en de loopbaan

  Verantwoordelijke: Liesbet Herreman

  • Aanwerving en selectie
  • Aanmoediging, organisatie en beheer van de mutaties
  • Organisatie en beheer van de opdrachten Talent exchange  
  • Beheer en uitvoering van de aanvragen inzake statutarisering
  • Organisatie van de selecties van de regeringscommissarissen
  • Beheer van de cartografie van de beroepen van de FOD
  • Opmaken, toekennen en uitreiken van de eretekens
  • Implementatie van het personeelsplan (gedeeltelijk)

  Directie van de ontwikkeling en de begeleiding

  Verantwoordelijke: Nathalie Lowette

  Ontwikkeling  (Alexandre Devouge)

  • Opvang en integratie
  • Stages en studentenstages
  • Toegang niveau A
  • Opleiding (PGD, e-Academy…)
  • Interne opleiders
  • Evaluaties
  • KM soft: exit, sr-jr

  Begeleiding  (Lien Vandercammen)

  • Morele hulp, administratieve en financiële ondersteuning
  • Loopbaanbegeleiding met inbegrip van de externe begeleiding via Talent Plus 
  • Ontwikkelingsgerichte coaching, met inbegrip van de externe begeleiding via Lumen
  • Re-integratie langdurig zieken
  • Diversiteit
  • Relaties IDPBW-HUA
  • Beheer van de collectieve voordelen

  Directie van de administratie, het budget en het juridisch advies

  Verantwoordelijke: Dirk Coppens

  Personeelsbeheer  (Dirk Coppens)

  • Waarborgen van de indiensttreding van de nieuwe medewerkers van de FOD
  • Waarborgen van het administratief beheer van de geldelijke en administratieve loopbaan van de personeelsleden van de FOD
  • Waarborgen van het tijdsbeheer en het beheer van de afwezigheden
  • Waarborgen van het beheer van de arbeidsongevallen en de beroepsziekten
  • Waarborgen van het beheer van de vertrekken
  • Implementatie van het personeelsplan (gedeeltelijk)
  • Waarborgen van het beheer van de beleidsorganen

  Juridisch advies  (Guy Michils)

  • Organiseren van het sociaal overleg
  • Waarborgen van de opvolging van de reglementering en de kennisoverdracht inzake het ambtenarenstatuut 
  • Behandeling van complexe individuele dossiers
  • De P&O-reglementering van de FOD voorbereiden
  • Bijwerken van het taalkader
  • Waarborgen van het secretariaat van de directiecomités P&O
  • Bijdragen aan het beheer van de P&O-geschillen

  Budget  (Catherine Loir)

  • Opstellen en opvolgen van het budget verbonden aan de personeelskredieten
  • Opvolging van de personeelsuitgaven