Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologieën

Tel. : 02 233 41 11

E-mail : ict@werk.belgie.be 

Directeur: Dana De Groote

Dana De Groote

Algemene opdrachten:

 • Organisatie en coördinatie van de informatica in het departement;
 • Studie van de mogelijkheden inzake geautomatiseerde informatieverwerking;
 • Ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen.

Directie van de ondersteuning

Diensthoofd: Dana De Groote

 • Beheer van de informatica investeringen van de FOD
 • Aanschaffen en vernieuwen van informatica materiaal
 • Aankoop en beheer van software
 • Ondersteuning van gebruikers

Directie van de infrastructuur

Diensthoofd: Maarten Mertens

 • Invoering van een kwaliteitsvolle infrastructuur 
 • Beheer en behoud van gegevens
 • Beveiliging van informatiesystemen
 • Toegang verlenen tot diensten voor centrale administratie, voor regionale directies en telewerkers
 • Beheer van de telefonie

Directie van de ontwikkeling

Diensthoofd: Bart Beyens

 • Behoefte-analyse van de administraties
 • Ontwikkeling en beheer van applicaties