Stafdienst Budget en Beheerscontrole

Tel. : 02 233 41 11
E-mail : bbc@werk.belgie.be 

Directeur a.i.: Rachel Grisendi

Rachel Grisendi

Directie van de begroting en de boekhouding 

Dienstchef: Rachel Grisendi

Cel Opmaak en uitvoering van de begroting

Verantwoordelijke: Rachel Grisendi

  • Opmaak van de Algemene uitgavenbegroting en monitoring van de uitgaven 
  • Uitvoering van de Algemene uitgavenbegroting 
  • Goedkeuring van de bestelbonnen in Fedcom 
  • Vereffening van de facturen en schuldvorderingen    

Cel Boekhouding, ontvangsten en rekenplichtigheid

Verantwoordelijke: Christophe Pauwels

  • Opmaak van de Rijksmiddelenbegroting en monitoring van de ontvangsten 
  • Boekhoudkundige verrichtingen in het kader van de periodieke en jaarafsluiting 
  • Beheer van de masterdata 
  • Preregistratie van de facturen 
  • In betaling stellen van de onkostenstaten 
  • Opstelling van de besluiten tot toekenning van dotaties en toelagen.  
  • Opvolging van de rekenplichtigen 

Cel Overheidsopdrachten

Verantwoordelijke:

  • Uitvoeren van aankoopprocedures (behalve IT-benodigdheden)
  • Plaatsen van openbare aanbestedingen
  • Invoering van de MIGO
  • Vertegenwoordiging van de FOD in het Netwerk voor strategisch overleg van de federale aankopen