Stafdienst Budget en Beheerscontrole

Tel. : 02 233 41 11
E-mail : bbc@werk.belgie.be 

Directeur a.i.: Rachel Grisendi

Rachel Grisendi

Directie van de begroting en de boekhouding 

Dienstchef: Rachel Grisendi

Cel Opmaak en uitvoering van de begroting

Verantwoordelijke: Rachel Grisendi

 • Opmaak van de Algemene uitgavenbegroting en monitoring van de uitgaven 
 • Uitvoering van de Algemene uitgavenbegroting 
 • Goedkeuring van de bestelbonnen in Fedcom 
 • Vereffening van de facturen en schuldvorderingen    

Cel Boekhouding, ontvangsten en rekenplichtigheid

Verantwoordelijke: Christophe Pauwels

 • Opmaak van de Rijksmiddelenbegroting en monitoring van de ontvangsten 
 • Boekhoudkundige verrichtingen in het kader van de periodieke en jaarafsluiting 
 • Beheer van de masterdata 
 • Preregistratie van de facturen 
 • In betaling stellen van de onkostenstaten 
 • Opstelling van de besluiten tot toekenning van dotaties en toelagen.  
 • Opvolging van de rekenplichtigen 

Cel Overheidsopdrachten

Verantwoordelijke: Eurydice Fondaire

 • Uitvoeren van aankoopprocedures (behalve IT-benodigdheden)
 • Plaatsen van openbare aanbestedingen
 • Invoering van de MIGO
 • Vertegenwoordiging van de FOD in het Netwerk voor strategisch overleg van de federale aankopen