Arbeidsinspectie - AD Toezicht op de Sociale Wetten

Op deze pagina

  Tel. : 02 233 41 11
  Fax N : 02 233 48 29
  Fax F : 02 233 48 27
  E-mail : tsw@werk.belgie.be 

  Directeur-generaal: Damien Delatour

  Damien Delatour

  Adviseur-generaal: Luk Somers

  • Algemene opdracht : ervoor zorgen dat de uitvoering van de beleidslijnen inzake collectieve en individuele arbeidsbetrekkingen worden nageleefd, door een raadgevende, preventieve en repressieve rol te vervullen.

  Centrale afdeling

  Directie van de algemene zaken

  Diensthoofd: Vincent Perrau, adviseur

  Coördinatie en logistieke ondersteuning van de directies van TSW: coördinatie, logistiek, HR en organisatie

  Directie van de technische zaken

  Technische ondersteuning van het management voor de uitvoering van de toezichtsopdrachten van TSW

  • Cel Informatica
  • Cel Jaarlijkse Vakantie
  • Cel Bedrijfsorganisatie
  • Documentatie
  • Afwijkingen inzake kinderarbeid
  • Commissie voor Goede Diensten, samenwerkingsakkoorden

  Externe afdeling

  Directie van de Nederlandstalige zaken

  Verantwoordelijken: Nadia Collaer, Jan Debackere, Dirk De Pauw, Guy De Rocker, Nancy Segers en Luk Somers

  Directie van de Franstalige zaken

  Verantwoordelijk: Cécile Dressen, Martine Duvivier, Didier Henrard, Nathalie Romain en Anne Vanbreuse

  • Toezicht inzake reglementair arbeidsrecht (arbeidsreglementering en arbeidsbetrekkingen, bevordering van de werkgelegenheid), collectief arbeidsrecht (paritaire comités, fondsen voor bestaanszekerheid, collectieve arbeidsovereenkomsten) en de regelgeving inzake jaarlijkse vakantie ;
  • Informatie en advies inzake reglementair en collectief arbeidsrecht ;
  • Informatie en advies inzake burgerlijk arbeidsrecht (arbeidsovereenkomsten) en het niet-verbindend verklaarde collectief arbeidsrecht.

  Contactcenter “informatie”

  Twee directies “contactcenter informatie” zorgen voor de behandeling van alle algemene informatievragen over de materies waarop toegezien wordt door het Toezicht op de Sociale Wetten.

   Externe directies

   De Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten omvat 24 externe directies (13 in het Vlaamse Gewest, 9 in het Waalse Gewest, 1 voor de Duitstalige Gemeenschap en 1 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).  Deze externe directies oefenen hun bevoegdheid uit over een welomschreven territoriaal ambtsgebied.

   Directies vervoer

   Twee directies "Vervoer" coördineren de controles inzake transport van goederen op de weg op nationaal niveau.  Dit toezicht gebeurt in samenwerking met de Directie van het vervoer van de FOD Mobiliteit en Vervoer, de provinciale vervoerseenheden van de federale politie en de diensten van de lokale politie.

   Directies gedetacheerde werknemers

   In elke provincie is een netwerkdirectie belast met onderzoeken die de geografische grenzen van een directie overschrijden of die een bijzondere aanpak vergen gezien hun complexiteit of omvang. Het gaat bijvoorbeeld om de problematiek van de buitenlandse ondernemingen die werken uitvoeren in België, de strijd tegen ernstige sociale fraude (in samenwerking met andere inspectiediensten), en eventuele andere domeinen voorgesteld door de directie in functie van de sociale evolutie (onderzoeken met een nationale dimensie).

   Adresgegevens, ambtsgebieden en openingsuren van de directies van de externe afdeling van het Toezicht op de Sociale Wetten.