Regionale directies Toezicht op de Sociale Wetten

Op deze pagina

  Contactcenter

  Het contactcenter is bereikbaar:

  Het Toezicht op de Sociale Wetten beschikt over een contactcenter om te antwoorden op algemene vragen om informatie over de materies waarop het toezicht houdt:

  • Arbeidstijden, uurroosters, pauzes en rusttijden, zondagsrust en feestdagen, deeltijdse arbeid, nachtarbeid…
  • Arbeidsreglement en sociale documenten…
  • Arbeidsovereenkomst, sluiten van de overeenkomst, soorten overeenkomsten, einde van de overeenkomst, ontslag, opzegtermijn, uitzendarbeid, studentencontract, dienstencheque-overeenkomst…
  • Verloning, loon, barema’s, gewaarborgd loon in geval van arbeidsongeschiktheid, bescherming van het loon, voordelen, premies, verplaatsingskosten…
  • Klein verlet, omstandigheidsverlof, verlof voor dringende redenen, tijdskrediet, moederschapsverlof, vaderschapsverlof, ouderschapsverlof…

   Verantwoordelijken contactcenter

   Daniël Franck (Nederlandstalig contactcenter) en Vincianne Denuit (Franstalig en Duitstalig contactcenter)

   Regionale directies

   De Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten omvat 8 regionale directies (4 in het Vlaamse Gewest, 3 in het Waalse Gewest, waarvan een voor de Duitstalige Gemeenschap, en 1 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).  Deze regionale directies oefenen hun bevoegdheid uit over een welomschreven territoriaal ambtsgebied dat overeenstemt met een provincie of een groep van provincies.