Externe directies Toezicht op de Sociale Wetten

Op deze pagina

  Contactcenter

  Het contactcenter is bereikbaar:

  Het Toezicht op de Sociale Wetten beschikt over een contactcenter om te antwoorden op algemene vragen om informatie over de materies waarop het toezicht houdt:

  • Arbeidstijden, uurroosters, pauzes en rusttijden, zondagsrust en feestdagen, deeltijdse arbeid, nachtarbeid…
  • Arbeidsreglement en sociale documenten…
  • Arbeidsovereenkomst, sluiten van de overeenkomst, soorten overeenkomsten, einde van de overeenkomst, ontslag, opzegtermijn, uitzendarbeid, studentencontract, dienstencheque-overeenkomst…
  • Verloning, loon, barema’s, gewaarborgd loon in geval van arbeidsongeschiktheid, bescherming van het loon, voordelen, premies, verplaatsingskosten…
  • Klein verlet, omstandigheidsverlof, verlof voor dringende redenen, tijdskrediet, moederschapsverlof, vaderschapsverlof, ouderschapsverlof…

   Verantwoordelijken contactcenter

   Daniël Franck (Nederlandstalig contactcenter) en Vincianne Denuit (Franstalig en Duitstalig contactcenter)

   Externe directies

   De Arbeidsinspectie - Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten omvat 24 externe directies (13 in het Vlaamse Gewest, 9 in het Waalse Gewest, 1 voor de Duitstalige Gemeenschap en 1 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).  Deze externe directies oefenen hun bevoegdheid uit over een welomschreven territoriaal ambtsgebied.