EMAS

Het milieubeheer in de FOD Werkgelegenheid

EMAS (Eco-Management Audit Scheme) is een Europees instrument dat de organisaties erkent die een permanente verbetering van hun milieuprestaties nastreven. Organisaties die het EMAS certificaat willen behalen, moeten zich confirmeren aan de milieuwetgeving en hun personeelsleden sensibiliseren voor milieubeheer.

In december 2009 heeft de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg het EMAS certificaat behaald voor zijn hoofdzetel te Brussel (gebouw Eurostation). Daarmee behoort de FOD Werkgelegenheid voortaan tot de instellingen die alles in het werk stellen om hun impact op het milieu te verminderen.
Om dit certificaat te behalen heeft de FOD Werkgelegenheid zich geëngageerd om 7 doelstellingen te verwezenlijken:

  • verminderen van het elektriciteitsverbruik van de FOD (gebouw Blerot) via een verstandiger gebruik van pc’s, printers en fotokopieertoestellen.
  • vervangen van de gebruikelijke producten door kwaliteits- en milieuvriendelijke producten.
  • verminderen van het elektriciteitsverbruik voor verlichting van de FOD (gebouw Blerot): meer gebruik maken van spaarlampen, verminderen van de kosten voor verlichting (via een systeem voor het automatisch in- en uitschakelen van lampen), verminderen van het aantal halogeenspots en vervangen van de oude elektrische apparaten door nieuwe en performante machines (verbruik type A).
  • verminderen van het elektriciteitsverbruik van de FOD (gebouw Blerot) door een optimaal gebruik van de klimaatregeling.
  • verminderen van het papierverbruik van de FOD (gebouw Blerot) door minder papier aan te kopen, het aantal fotokopieën per persoon te verminderen en door milieuvriendelijk materiaal aan te kopen.
  • conformeren van het gebouw en de bestaande installaties aan de milieuvergunningen.
  • jaarlijks het aantal geautomatiseerde documenten van de FOD verhogen.
     

Dit engagement wordt geformaliseerd in een milieuverklaring:

Het milieubeleid voor de periode 2013 -2016:
Het milieubeleid voor de periode 2019-2022: