Aanvaarding en perceptie van de verspreiding van het Belgische stelsel van dienstencheques

Deze studie geeft de resultaten weer van een enquête die peilt naar de mate waarin de Belgische bevolking het stelsel van de dienstencheques aanvaardt en er gebruik van maakt. Eveneens werd er in de enquête gepeild naar de algemene attitudes tegenover zwartwerk in België.

De resultaten geven aan dat het stelsel algemeen bekend is onder de bevolking en het gebruik van dienstencheques wijd verspreid is. Het stelsel is succesvol in het creëren van nieuwe jobs die bovendien tamelijk gewaardeerd worden. Een relatief groot aandeel van de respondenten zou overwegen om een job in het stelsel te aanvaarden indien ze werkloos zouden zijn. Het stelsel is ook succesvol geweest in het omvormen van zwartwerk en volgens de onderzoekers ziet het er naar uit dat nog meer mensen de overstap gaan maken. Ook wat betreft de verzoening van werk en privéleven betekent het stelsel voor drie vierden van de gebruikers een verbetering en kunnen ze dankzij het stelsel hun huishouden uit handen geven en moeten ze er zelf niet meer voor instaan.

De Belgische populatie is toleranter tegenover zwartwerk op kleine schaal dan tegenover zwartwerk op grote schaal. Ze zien het als een manier om wat extra geld te verdienen of te besparen. Doordat de kostprijs van een dienstencheque concurrentieel is met deze van de zwarte markt wordt een van de voornaamste voordelen van het zwartwerk tenietgedaan en is het stelsel bijgevolg een geschikte maatregel om strijd aan te gaan met zwartwerk in de huishoudsector. 

Auteurs: Stefan D. Haigner, Stefan Jenewein, Friedrich Schneider en Florian Wakolbinger
Publicatiedatum: 5 februari 2010
Publicatie: Acceptance and perceived prevalence of the Belgium service voucher system (PDF, 455.15 KB)