2023-2025 NUDGINGPROJECT om de veiligheid en gezondheid op bouwplaatsen te verbeteren (lopende)

Hoofdthema

2023-2025 NUDGINGPROJECT om de veiligheid en gezondheid op bouwplaatsen te verbeteren (lopende)

Subthema

Deze opdracht richt zich op het verbeteren van de veiligheid en gezondheid op de Belgische bouwplaatsen. Er wordt immers nog te vaak onveilig gedrag vertoond op bouwplaatsen, met ernstige (zelfs dodelijke) arbeidsongevallen tot gevolg. Daarom werken drie directies en één strategisch orgaan van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) samen, met name de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid (AD HUA), de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW), de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten (AD TSW) en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD), om de veiligheid en de gezondheid op de bouwplaatsen te verbeteren.

De AD HUA voert al jarenlang acties uit ter bevordering van de gezondheid en de veiligheid op het werk opdat de wetgeving "Welzijn op het Werk" en de uitvoering hiervan gekend is. De AD TWW en de AD TSW vormen samen de arbeidsinspectie. Tot slot ontwikkelt SIOD concrete strategieën om sociale fraude en illegale arbeid te bestrijden.

De bouwsector behoort door het hoge aantal arbeidsongevallen tot de top 10 van sectoren in België met de meest ernstige ongevallen.

Zoals reeds gebleken is, zijn de arbeidsongevallen op de bouwplaatsen talrijk en is er nog heel veel werk aan de winkel. Daarom lanceert de FOD Werkgelegenheid om een nudgingproject op te starten van twee jaar om de veiligheid en gezondheid op de bouwplaatsen te verhogen en het aantal ernstige arbeidsongevallen en beroepsziekten op lange termijn te verminderen. Het is bewezen dat nudging doeltreffend kan zijn, mits de nodige wetenschappelijke know how, analyses en experimenten.

Nudges zijn subtiele duwtjes in de gewenste (in dit geval de veiligste en gezondste) richting door kleine aanpassingen in de omgeving of in de communicatie, zonder een optiete verbieden of financiële prikkels te geven.

Timing

2023-2025

Opdrachtgever

AD Humanisering van de Arbeid:

 • Afdeling van de promotie van het welzijn op het werk
 • Directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsomstandigheden (DiOVA)

Onderzoeksteam

Université libre de Bruxelles (ULB), Département d’Économie Appliquée (DULBEA):

 • Justine Carlier
 • Ilan Tojerow
 • Magali Verdonck

Onderzoeksopzet

Doestellingen

De doelstellingen van het onderzoek zijn:

 • FASE 1: de FOD Werkgelegenheid heeft een overzicht van de meest voorkomende overtredingen. De "problematische gedragingen" die tot ernstige arbeidsongevallen kunnen leiden, moeten grondiger worden geanalyseerd om er in een latere fase met een "nudge" op te kunnen reageren.
 • FASE 2: na een selectie en analyse van de verschillende probleemgedragingen uit FASE 1, kunnen voor elk probleemgedrag ‘nudges’ worden overwogen. Het moet duidelijk zijn hoe deze “nudges” de veiligheid op bouwplaatsen positief kunnen beïnvloeden. In deze fase wil de FOD Werkgelegenheid op een niet-beperkende, originele en vernieuwende manier denken en werken.
 • FASE 3: de doelstelling van deze fase is om een ‘nudge’ te testen, via concrete acties in het werkveld. De ‘nudge’ zal door de FOD Werkgelegenheid, in overleg met het onderzoeksteam, worden gekozen. Daarna zal het onderzoeksteam de ‘nudge’ daadwerkelijk in de praktijk testen, volgens een geschikte methode die door de onderzoekers is ontwikkeld.
 • FASE 4: deze fase heeft betrekking op het effect en de doeltreffendheid van de nudge: is het "probleemgedrag" aangepast? Het onderzoeksteam zal de geteste nudge evalueren en een eindverslag schrijven voor de autoriteit met eventuele aanbevelingen voor toekomstige nudges. Een daadwerkelijke vermindering van ernstige arbeidsongevallen moet op lange termijn worden bekeken en valt buiten het bestek van dit project.

Contactpersoon

Indien u meer informatie wenst over dit onderzoek, neem dan contact op met:

 • Isaline Laloire, Project Manager
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, AD Humanisering van de Arbeid
  Afdeling van de promotie van het welzijn op het werk
  e-mail: isaline.laloire@emploi.belgique.be
 • Alain Piette, Europese Ergonoom (Eur Erg)
  Adviseur, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, AD Humanisering van de Arbeid
  Directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsomstandigheden (DiOVA)
  e-mail: alain.piette@emploi.belgique.be