2019 - Realisatie van e-learningmodules in verband met welzijn op het werk

Hoofdthema

2019 Realisatie van e-learningmodules in verband met welzijn op het werk

Subthema

De wet van 4 augustus 1996 over het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk bestaat sinds 20 jaar maar is weinig bekend en wordt weinig toegepast in de kleine structuren (KMO’s,…). Het is zo dat in de kleine structuren met minder dan 20 werknemers, elk ondernemingshoofd dienst doet als preventieadviseur voor zijn personeel. 

De ontwikkelde e-learning bestaat uit 5 modules van ongeveer 20 minuten. De bedoeling is om simpelweg de wetgeving welzijn op het werk en de belangrijkste principes uit te leggen om de bewustwording te vergroten en de beroepsrisico's in elk bedrijf te voorkomen.

Deze modules bevatten animaties, afbeeldingen, video's ... om het zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Timing

2018-2019

Opdrachtgever

Directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsomstandigheden (DiOVA)

Onderzoeksteam

Wim Govaerts, EPYC

Onderzoeksopzet

Doestellingen

De opdracht heeft betrekking op de realisatie van 5 e-learningmodules voor de rekening van de FOD Werkgelegenheid.

 • Module 1: Inleiding (met name over de kosten/baten van de preventie) en welzijnswet
 • Module 2: Veiligheid op het werk (brand, elektriciteit, vallen, uitglijden, gevaarlijke producten…)
 • Module 3: Gezondheid op het werk
 • Module 4: MSA (musculoskeletale aandoeningen: rugpijn, tendinitis…)
 • Module 5: PSR (psychosociale risico’s)

De modules zijn bestemd voor de verschillende gebruikers van de FOD Werkgelegenheid:

 • ondernemingshoofden (voornamelijk KMO’s);
 • diverse organisaties zoals sociale partners, unie van de middenstand, enz.
 • studenten van de hoge scholen, met name human ressources, management, enz.

Na de e-learning, zal het doelpubliek:

 • bewust zijn van de kosten en baten van de preventie inzake welzijn op het werk;
 • bewust zijn van zijn wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden inzake welzijn op het werk (gezondheid en veiligheid van de werknemer, met inbegrip van psychosociale risico’s en MSA);
 • bewust zijn van alle diensten die de EDPBW hem kan verlenen;
 • geïnformeerd zijn, meer in het bijzonder over de musculoskeletale aandoeningen en de psychosociale risico’s (arbeidsongevallen en beroepsziektes zijn minder frequent in de KMO’s);
 • de nuttige informatie hebben om de nodige preventieacties ten uitvoer te leggen om de gezondheid en de veiligheid van zijn werknemers te waarborgen en aldus zijn wettelijke verplichtingen na te komen.

Pedagogische doelstellingen

Na de module te hebben gevolgd, kan de deelnemer:

 • alle nuttige informatie vinden over:
  • de welzijnswetgeving (via de site werk.belgie.be),
  • de kennis over de verschillende risico’s en preventiemiddelen (via de site www.beswic.be),
  • de folders, affiches, brochures, video’s beschikbaar bij de FOD Werkgelegenheid,
  • de studiedagen voorgesteld door de FOD Werkgelegenheid (via de site http://www.evenementen.werk.belgie.be/nl);
   
 • de tools gebruiken die ter beschikking worden gesteld door de FOD Werkgelegenheid (overleggids Deparis, risicoanalyse OIRA, …);
 • nadenken over deze risico’s om preventieacties te bepalen. De verschillende beschikbare tools kunnen hem hierbij helpen.

Resultaat: e-learning tool

De e-learning is gratis beschikbaar op de website van e-Campus. Hoewel deze e-Campus website is ontwikkeld voor de federale overheidsdienst, is deze e-learning voor iedereen toegankelijk en dus ook voor mensen uit de privésector. 

De allereerste keer dat u op onderstaande link klikt, wordt u gevraagd om een account aan te maken door u aan te melden met uw elektronische ID-kaart. Vervolgens hebt u met uw e-mailadres en wachtwoord gemakkelijk toegang tot de e-learning.

Het aanmaken van een account is alleen bedoeld om uw navigatie te vergemakkelijken en om collectieve statistieken op te stellen over het gebruik van de e-learning van e-Campus. Er zal geen enkele individuele behandeling worden uitgevoerd.

Vervolgens volstaat het om op de volgende link te klikken om toegang te krijgen tot de e-learning: https://ecampus.ofoifa.be/enrol/index.php?id=1535 

Klik op deze screenshot (PDF, 968.48 KB) om de eerste schermen te bekijken: hoe u een account kunt aanmaken, hoe u verbinding kunt maken, de startpagina van de e-learning en het menu met de 5 modules.

Bijkomende inlichtingen

Indien u meer informatie wenst over dit onderzoek of de e-learning tool, neem dan contact op met de Directie van het Onderzoek over de Verbetering van de Arbeidsomstandigheden (DIOVA), Ernest Blerotstraat 1 - 1070 Brussel, e-mail: alain.piette@werk.belgie.be.